Objectius del IV Congrés

Continuant amb la trajectòria de les quatre edicions anteriors del Congrés, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua ha designat un Comitè Científic Tècnic, integrat per 18 persones distingides en el món de l’aigua, el canvi climàtic i el municipalisme, un Comitè en el que únicament quatre dels seus membres pertanyen a l’Associació, i al qual ha encomanat la formulació del programa del Congrés i la definició dels perfils dels ponents que hi actuaran.

El Comitè esmentat ha definit el títol del Congrés : “Adaptació de la gestió de l’aigua al nou entorn econòmic, social i tecnològic” i ha decidit estructurar el programa al voltant dels eixos fonamentals següents:

• Capteniment social i ambiental front el nou entorn

• El nou entorn tecnològic

• Adaptació econòmica a la gestió de l’aigua dins el nou entorn

logo

Sardenya, 541, 1er. 4ª, 08024 Barcelona
626 514 783
info@amicsaigua.com

 

Fes-te soci!!

Per fer-te soci de l'Associació, descarrega’t la Butlleta d’Inscripció de soci i envia-la, un cop complimentada, per correu electrònic a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. (info@amicsaigua.com)

<<Butlleta d’Inscripció de Soci>>