Estructura del IV Congrés

El Comitè Científic Tècnic ha decidit estructurar el programa del Congrés en un conjunt de tres sessions, en cadascuna de les quals es presentaran vàries Ponències i hi haurà una Taula Rodona al voltant de la temàtica de la sessió.

Independentment, es podran presentar Comunicacions al Congrés i també s’obrirà un capítol d’Experiències.

El detall del repartiment de les Ponències serà el següent:

1ª SESSIÓ: CAPTENIMENT SOCIAL I AMBIENTAL FRONT EL NOU ENTORN
• Ponència 1: “La recuperació de l’ecosistema com a garantia del recurs”
• Ponència 2: “La modernització del regadiu com a instrument de sostenibilitat i cohesió social a Catalunya”
• Ponència 3: “L’adaptació del regadiu del Delta de l’Ebre, davant el Canvi Climàtic i la regressió del Delta”
• Ponència 4: “L’aigua com a factor d’equilibri ambiental i social”
• Taula rodona 1ª Sessió: “Què fem amb la gestió de l’aigua?”

2ª SESSIÓ: EL NOU ENTORN TECNOLÒGIC
• Ponència 5: “Intel·ligència artificial. Big Data. Digital Twins”
• Ponència 6: “Realitat Augmentada. Realitat Virtual. Metavers”
• Ponència 7: “IoT, BlockChan, 5G”
• Taula rodona 2ª Sessió: “Dades, màquines, persones”

3ª SESSIÓ: ADAPTACIÓ ECONÒMICA A LA GESTIÓ DE L’AIGUA DINS EL NOU ENTORN
• Ponència 8: “Escenaris futurs dels costos de l’aigua. Matèries primeres i tecnologia”
• Ponència 9: “Compliment de la Directiva Marc de l’Aigua: recuperació de costos i qui contamina paga”
• Ponència 10: “El nostre sistema tarifari en comparació amb Europa”
• Ponència 11: “La sostenibilitat empresarial, clau de futur”
• Ponència 12: “El finançament de l’adaptació de les infraestructures al nou entorn”
• Ponència 13: “Aspectes jurídics i administratius d’adaptació al nou entorn de gestió de l’aigua”
• Taula rodona 3ª Sessió: “Els contractes de gestió: els deures pendents”

logo

Sardenya, 541, 1er. 4ª, 08024 Barcelona
626 514 783
info@amicsaigua.com

 

Fes-te soci!!

Per fer-te soci de l'Associació, descarrega’t la Butlleta d’Inscripció de soci i envia-la, un cop complimentada, per correu electrònic a l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. (info@amicsaigua.com)

<<Butlleta d’Inscripció de Soci>>