Presentació

PRESENTACIÓ

El II CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, sota el lema “L’aigua com a recurs sostenible”, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua i celebrat els dies 22 i 23 de març de 2017 a l’Auditori de Cosmocaixa de Barcelona, va representar un important esforç per part de tots els agents implicats per aprofundir en els problemes que el sector de l’aigua continua tenint a Catalunya i en la recerca de solucions que els resolguin o, si més no, els minorin.

Des d’aquesta perspectiva, el Congrés va tenir l’oportunitat de conèixer les incidències, cada cop més importants, que el canvi climàtic ve representant amb les conseqüències negatives respecte dels recursos futurs, la qual cosa ens obligarà a aprofundir en una gestió més coordinada.

Els Plans de Gestió de les Conques Internes de Catalunya i de l’Ebre van posar de manifest la necessitat d’incrementar la inversió en infraestructures hidràuliques, tot i les dificultats econòmiques que patim, dificultats econòmiques a les que el Congrés va prestar una atenció especial des del punt de vista de la implantació d’un fons de solidaritat i de l’aplicació de tarifes socials que permetin que ningú es pugui veure privat de subministrament d’aigua per raons econòmiques personals.

Els models de gestió dels serveis del cicle de l’aigua i la participació dels usuaris van ocupar, com no podia ser d’una altra manera, una part significativa dels debats congressuals, arribant-se a la conclusió que la transparència i l’eficàcia en la gestió han de ser determinants en els models, per sobre de consideracions estrictament ideològiques.

El Congrés va manifestar la seva profunda preocupació per la manca d’inversions en R+D+I en el sector de l’aigua, malgrat la potència investigadora de que disposem.

Finalment, la potenciació dels conceptes de sostenibilitat, tant econòmica com social o mediambiental, així com la introducció progressiva de l’economia circular representaran, sense cap mena de dubtes, avanços significatius en la gestió de l’aigua, dins els quals no podem oblidar el procés de modernització creixent dels nostres regadius, elements clau de la indústria agroalimentària, una de les més importants del país.

Els problemes són, evidentment, importants, circumstància que ens ha d’empènyer a continuar amb la tasca, creiem que consolidada, de l’estudi I el debat congressual, que vam iniciar l’any 2015 i ara continuarem amb l’organització del III CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA, que durem a terme amb el mateix esperit constructiu i participatiu que van inspirar les dues edicions anteriors.

A QUI VA ADREÇAT EL II CONGRÉS?

Un Congrés com el que pretenem ha de permetre ha de permetre la participació activa del màxim número d’agents involucrats en la planificació, ordenació i gestió dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua, amb especial èmfasi al món investigador i modernitzador, i en conseqüència, té la pretensió d’adreçar-se al conjunt de les Administracions Públiques amb competències en les diferents matèries, als gestors públics o privats sota quina responsabilitat es desenvolupen les competències que les lleis atribueixen a cadascun d’ells, al món empresarial industrial i agroalimentari, als professionals de les diferents qualificacions que hi actuen i, en general, a tota aquella part de la ciutadania interessada i preocupada per la millora del món de l’aigua i el seu entorn natural.