Objectius

OBJECTIUS DEL CONGRÉS

Seguint les fructíferes experiències de les dues edicions anteriors del Congrés, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua va designar un Comitè Científic Tècnic, dins el qual la representació de l’Associació és volgudament minoritària, Comitè que assumeix la responsabilitat de definir els continguts del Congrés, la determinació de les Ponències que s’hi exposaran i la definició dels perfils dels ponents a participar.

Aquest Comitè ha decidit, vista la situació actual de la disponibilitat de recursos hídrics a Catalunya i les seves perspectives de futur, donar protagonisme en la programació del Congrés als tres eixos claus següents:

  • Reutilització de les aigües
  • Economia circular aplicada al sector de l’aigua
  • Noves tecnologies