Estructura

AVANÇ DEL CONGRÉS

El Comitè Científic Tècnic del Congrés ha decidit estructurar el programa en un conjunt de 4 sessions temàtiques, en cadascuna de les quals es desenvoluparan vàries ponències, hi haurà un espai reservat a l’exposició d’experiències relacionades amb l’objecte de la sessió i, finalment, es durà a terme una taula rodona referida al contingut bàsic de la sessió.

Pot consultar aquesta pàgina per descarregar el programa del congrés.

EXPOSICIÓ DESCRITIVA DE LES SESSIONS

1a. Sessió: "Recursos convencionals i complementaris"

P1. “Balanç hídric i recursos disponibles”
P2. “La reutilització en la planificació i la gestió integrada de l’aigua”
P2. “La normativa actual sobre reutilització i les seves perspectives de futur”
Capítol d’experiències relacionades
TR1. “Recursos complementaris per combatre situacions de sequera”

2a. Sessió: “Aspectes socials, econòmics i ambientals"

P4. “Aprofitament dels recursos alternatius pels serveis municipals”
P5. “Concepte de les Edar’s com a biofactories”
P6. “Aspectes sanitaris en la gestió del risc”
Capítol d’experiències relacionades
TR2. “Usos ambientals de les aigües regenerades”

3a. Sessió: “Reptes de futur"

P7. “Present i futur de la reutilització en les activitats urbanes”
P8. “Present i futur de la reutilització en les activitats agrícoles”
P9. “Present i futur de la reutilització en les activitats industrials”
P10. “Regulació d’abocaments i control dels contaminants emergents”
P11. “R+D+I en la reutilització de l’aigua”
P12. “Avenços tecnològics en la reutilització de l’aigua”
Capítol d’experiències relacionades
TR3. “Percepcions sobre la reutilització”

4a. Sessió: “Economia circular"

P13. “Economia circular”
P14. “El valor de l’economia circular de les aigües residuals”
Capítol d’experiències relacionades
TR4. “Economia circular en la gestió dels serveis del cicle de l’aigua”