Comité Organitzador

La Junta Directiva de l’Associació Catalana d'Amics de l'Aigua ha assumit les tasques i responsabilitats del Comitè Organitzador del Congrés.

Sr. Xavier Latorre Piedrafita
Sr. Miquel Àngel Fos
Sr. Miguel Angel Gago
Sra. Belén Latorre
Sr. Josep Barberillo
Sr. Ramon Arandes
Sra. Rosa Quirante
Sr. Enric Morillas
Sra. Maria Auset
Sr. Josep Lascurain
Sr. Julián Julià
Sr. Ramon Lletjós

 

 

 

Sr. Ramon Lletjós