Comité Científic-Tècnic

Sr. Ramon Arandes (President) Associació Catalana d'Amics de l'Aigua
Sr. Miquel Àngel Fos Associació Catalana d'Amics de l'Aigua
Sr. Enric Morillas Associació Catalana d'Amics de l'Aigua
Sra. Rosa Quirante Diputació de Barcelona
Sr. Xavier Iraegui Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya
Sr. Josep Lanaspa Associació d’Abastaments d’Aigua
Sr. Albert Solà Consorci Besòs-Tordera
Sr. Enric Queralt Comunitat Usuaris Aigües Vall Baixa i Delta del Llobregat
Sr. Rafael Bellido Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Sr. Miguel Varea Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
Sr. Josep M. Serena Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Sr. Manuel Suárez Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas
Sr. José Luis Cortina Catedràtic Universitat Politècnica de Catalunya
Sr. Joan Mata Catedràtic Universitat de Barcelona - Institut de Recerca de l’Aigua
Sr. Jordi González Aigües del Prat